משרד עורכי דין סלע חג'ג' ושות' מהמובילים בארץ לפינוי פולשים/שוכרים בהליך מהיר ואפקטיבי

השוכר אינו משלם את שכר הדירה במועד?
לא משלם את מיסי ועד הבית?
הצ'קים של השוכר לא כובדו ע"י הבנק כיוון ש"אין כיסוי"?
השוכר מתחמק והפסיק לענות לשיחות טלפון?

לשיחת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים או התקשרו

משרדנו צבר ניסיון רב בטיפול בדיירים המפרים את הסכם השכירות ומסרבים להתפנות מהנכס, תוך שימת דגש למשמעות פרק הזמן של ניהול ההליך. שכן כל יום שעובר מבלי שהשוכר משלם את דמי השכירות, הנזק הכספי של בעל הדירה הולך וטופח.
לפיכך במטרה לצמצם עד כמה שניתן את הנזקים שגורם הדייר לבעל הנכס, נוהגים אנו להגיש בפרק זמן של תוך 24 שעות, תביעה לפינוי מושכר לביהמ"ש המוסמך.
כיום, בשונה מההליך המשפטי שהיה נהוג, ניתן לקבל פסק דין לפינוי בפרק זמן קצר יחסית של בין חודש ימים ל-60 ימים מרגע מסירת כתב התביעה לשוכר.
משרדנו מלווה את לקוחותיו עד לקבלת מפתח הדירה באופן שלא יוותר חפץ או אדם כלשהו השייך לשוכר, ויחזיר למשכיר את החזקה במושכר.

עו"ד אבי חג'ג'

עו"ד שלי סלע

הליך פשוט ומהיר

פינוי מהיר של דיירים

הגשת תביעה בתוך 24 שעות

בעלי ניסיון רב בתחום

השכרתם דירה והדייר מסרב לשלם ולהתפנות?

בעלי דירות רבים מוצאים עצמם עומדים מול שוכרים אשר מפרים עם המשכיר את חוזה השכירות הפרה יסודית. הפרה יסודית של הסכם השכירות באה לידי ביטוי כאשר הדייר אינו ממלא אחר חלק מהתנאים שנקבעו בחוזה השכירות. ברוב המקרים מדובר באי תשלום דמי שכירות שוטפים החלים על המושכר או בשל אי נשיאה של הדייר בתשלומים אחרים החלים על הדירה כגון ארנונה, ועד בית, מים וחשמל. בעבר סוגיית פינוי דייר מדירה מושכרת הייתה מורכבת וההליך בפני בית המשפט היה ארוך ביותר, דבר אשר הקשה מחד על בעלי המקרקעין ומאידך גיסא יצר תמריץ לשוכרים סוררים לא לשלם את דמי השכירות מתוך ידיעה כי עד שהצדק ייעשה יחלוף זמן רב. ב של שכיחותו של מצב זה, ייחד המחוקק בשנים האחרונות הליך משפטי קצר, אשר כל מטרתו היא לדון בסעד הפינוי בלבד, על מנת לפנות את השוכר הסרבן מן הנכס כמה שיותר מהר. הליך זה נקרא תביעה לפינוי מושכר ועניינו אך ורק בסעד הפינוי. ישנם שוכרים אשר אינם מפנים את הנכס, גם לאחר שניתן נגדם צו פינוי במסגרת תביעה לפינוי מושכר. במצב כזה, על המשכיר יהיה לפתוח תיק בהוצאה לפועל נגד השוכר. במידה ולא פינה השוכר את הנכס, הוצאה לפועל תפרוץ למושכר ויוחלף המנעול בדלת של הנכס, כך שהשוכר לא יוכל להיכנס. יצויין עוד כי הליך פנוי מושכר במסלול הנ"ל אפשרי אך ורק בחוזה שכירות בלתי מוגן, דהיינו בתנאי שעל יחסי השכירות לא חל חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) התשל"ב-1972.

ישנם שוכרים אשר למרות קבלת פסק הדין המורה על פינוי הנכס, אינם מפנים את המושכר וזאת מסיבות של חוסר באמצעים להתפנות נוכח מצבם הכלכלי ו/או היעדר באלטרנטיבת מגורים. שכן, שוכרים אלה ינצלו כל פרק זמן שינתן להם בטרם יפונו מאחר ואין להם מה להפסיד, אולם למשכיר עומדת האפשרות לפנותם נוכח תיקון מס' 36 (תשע"ב – 2012) לחוק ההוצאה לפועל תשמ"ד 1984 הביא לקיצור הליך פינוי המושכר בהוצאה לפועל בצורה דרמטית ומשמעותית. במסגרת תיקון מס' 36 תשע"ב – 2012, קבע המחוקק, כי לאחר שהומצאה לשוכר (החייב בתיק ההוצאה לפועל) אזהרה, קרי, דרישת פינוי מטעם לשכת ההוצאה לפועל הנוקבת במועד הפינוי בטרם ינקטו כנגדו הליכים, קרי, פרק זמן של 20 ימים, ניתן יהיה להיכנס למושכר ולפנות את המושכר בתוך 14 ימים מתום התקופה הנקובה באזהרה. הפינוי מתבצע באמצעות קבלני הוצאה לפועל המגיעים אל המושכר מצויידים בפורץ מנעולים, משאית הובלות וככל ונדרש גם שוטרים ממשטרת ישראל כדי למנוע התנגדות מצד השוכרים. כך, בעצם ניתן לפנות את השוכרכבר לאחר 20 יום ממועד מסירת האזהרה. אם נוסיף את הימים הדרושים לצורך ביצוע מסירת האזהרה, יהיה ניתן בפועל לפנות את השוכר לאחר כ- 30 ימים ממועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל ולאחר כ- 20 ימים בלבד ממועד מסירת האזהרה !

תביעת פיצויים נפרדת

בכל מקרה שבו נגרם למשכיר נזק, הוא יכול להגיש תביעת פיצויים נגד השוכר, אך זו כאמור תהא תביעה נפרדת מתביעת הפינוי, שכן תביעה לפינוי מושכר, דנה אך ורק בפינוי השוכר מן הנכס. נציין, כי המשכיר יכול להגיש את שתי התביעות יחד, אם יבחר במסלול של דיון רגיל, אולם אז הוא מוותר על יעילותו של ההליך המיוחד של תביעת פינוי מושכר וייאלץ להמתין זמן רב עד שהתביעה תדון במסלול הרגיל. הדרך המהירה ביותר לפינוי דייר מן הנכס, היא הגשת תביעה לפינוי מושכר.

עשה ואל תעשה מול דייר המסרב להתפנות

לא מעט הסכמי שכירות אשר נוסחו ע"י עורכי דין, כוללים סעיפים המאפשרים למשכיר להפעיל סנקציות כנגד שוכר המפר את הסכם השכירות ו/או מסרב להתפנות מהדירה. בסעיפים אלה יש כדי עשיית דין עצמי. הסכמת הצדדים המאפשרת למשכיר כי במקרה בו השוכר יפר את חוזה השכירות ו/או ייסרב להתפנות מהנכס המושכר, לפרוץ אל הדירה, להוציא את המטלטלין ולהחליף מנעולים, הינה הסכמה ללא שיניים ואשר אין בה כדי להכשיר את השרץ. למשכיר אין זכות חוקית ו/או זכות חוזית להיכנס אל הדירה ללא הסכמתו של השוכר. ההסדר המעוגן בחוק המאפשר לבעל הדירה לעשות דין עצמי הינו במקרה של משיג גבול או כפי שנוהגים לכנות "פולש". סעיף 18(ב) לחוק המקרקעין קובע כי "תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך שלושים ימים מיום התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם".אולם יש להבחין בין משיג גבול לבין שוכר. השגת גבול היא שימוש בנכס שלא כדין לרבות השתלטות של אדם על נכס הלא שייך לו, לעומת שוכר, הנחשב כמי שמחזיק במקרקעין כדיןמכוח הסכם השכירות. הסדר נוסף המעוגן בחוק והמחייב את השוכר לאפשר למשכיר להיכנס למושכר, קבוע בסעיף 17 לחוק השכירות והשאילה, הקובע בין השאר כי השוכר חייב לאפשר למשכיר להיכנס אל המושכר לצורך בדיקתו וביצוע תיקונים, אולם גם חיוב זה צריך להתבצע בתיאום ובמינימום הפרעה לשוכר. כל פעולה כוחנית אחרת שיפעיל המשכיר כנגד השוכר תהא בלתי חוקית ותחשוף את המשכיר בפני תביעת פיצויים. החוק במדינת ישראל נותן סעד מיוחד לבעלי הנכסים אשר נתקלים בדייר סרבן תשלום או פינוי, ודרך המלך הינה ע"י הגשת תביעה לבית המשפט לקבלת צו פינוי שוכר מהדירה. בשל מורכבותו של הליך הפינוי, והצעדים המשמעותיים שיש לבצע בגינו, יש לפנות לעורך דין הבקיא בכללי החוק, והמקפיד על מסגרת זמנים מדויקת, שכן בשונה מתביעות אחרות, כל יום עיכוב בהגשת התביעה, נגרם נזק בלתי הפיך בכך שלא משולם לידיו דמי השכירות, ולכן יש להכיר את מסגרת הזמנים וההליכים שנקבעו בחוק ולפעול בהוראתם בדבקות.

יובהר בזאת כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. 

ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות.

כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

Rotshild 46, Rishon Lezion 7526905 | רוטשילד 46, ראשון לציון 7526905

טל: 050-9695101, פקס: 03-6199693